Personal

Vi som jobbar här

Etablerades 2018 i Göteborg av Mac Widlund, en begravningsbyrå som är öppen för alla. Widlunds begravningar är helt politiskt och religiöst obundet. De förtroenden vi får hanteras med största sekretess och absolut tystnadsplikt. Vi försöker alltid få ett personligt möte och ger ett fullständigt prisförslag innan undertecknande av överenskommelse. Du som beställare är alltid trygg. Egen borgerlig officiant finns när man inte vill ha traditionell kyrklig begravning. Låt oss ge dig förslagen hur avskedet kan utformas efter dina önskemål.

Under rådande omständigheter finns möjligheten att direktsända begravningen, på så sätt kan alla som inte har möjlighet att närvara personligen närvara via länk.

Mac Widlund

Begravningsentreprenör & Grundare

Mac jobbar som begravningsentreprenör och är även grundaren till Widlunds Begravningar. Vid borgerliga begravningar kan Mac agera som borgerlig officiant.

Anne-Marie Halonen

Boutredare

Anne-Marie jobbar som boutredare, och hjälper dig med allt inom familjejuridik. I familjejuridik ingår boutredning, arvskifte, upprätta testamente, äktenskapsförord och framtidsfullmakt om du så önskar.

Anne-Marie har lång erfarenhet av juridiskt arbete och är givetvis välutbildad och insatt i den juridiska processen.

Både Anne-Marie och Cecilia kommer från Vasa Bouppteckningsbyrå, som numera jobbar i ett tätt samarbete med Widlunds Begravningar.

William Vilumsons

Begravningsrådgivare

William jobbar främst som begravningsrådgivare och grafisk designer. Han är personen bakom hemsidans nya utseende och också den som har hand om bland annat sociala medier, direktsända begravningar och andra tekniska uppgifter.

Cecilia Källman Björklund

Boutredare

Cecilia jobbar som boutredare, och hjälper dig med allt inom familjejuridik. I familjejuridik ingår boutredning, arvskifte, upprätta testamente, äktenskapsförord och framtidsfullmakt om du så önskar.

Cecilia har lång erfarenhet av juridiskt arbete och är givetvis välutbildad och insatt i den juridiska processen.

Både Anne-Marie och Cecilia kommer från Vasa Bouppteckningsbyrå, som numera jobbar i ett tätt samarbete med Widlunds Begravningar.